Loopbaan & persoonlijke ontwikkeling

Opnieuw in beweging, terug in balans

Sta je op een breekpunt… ben je toe aan nieuwe stappen in je loopbaan of persoonlijke ontwikkeling? Mijn doel is om jou vanuit meer zelfinzicht in staat te stellen om duidelijke keuzes te maken en daadwerkelijk tot actie over te gaan. Samen gericht werken aan het hervinden van balans en positieve ontwikkeling binnen jouw loopbaan, werksituatie ofwel privéleven. 

Het proces

Coaching is een proces, waarin het noodzakelijk is om bepaalde stappen te doorlopen – wil je een duurzaam resultaat bewerkstelligen:

Bewustwording

Inzicht

Keuze

Actie

Bewustwording van jouw ontwikkeling en keuzes die geleid hebben tot waar je nu staat, geeft meer inzicht en begrip naar jezelf. In elk traject ligt de nadruk op (zelf)onderzoek, reflectie en het uitwerken van praktische opdrachten. Zelfsturing en zelfwerkzaamheid zijn hierbij uiteraard belangrijke uitgangspunten.

Elk traject werkt verlichtend omdat het voor jou helderheid verschaft en is áltijd boeiend, het gaat tenslotte alleen maar over jou.

Ik wil je helpen in het maken van een passende beroepskeuze ofwel in jouw (professionele) functioneren, door te werken aan bewustwording van belemmerende gedragspatronen en hier blijvende gedragsverandering in te bewerkstelligen. In elk traject wordt je gesterkt in jouw zelfvertrouwen, overtuigingskracht en profilering. Maar je zult merken dat je ook met relativeringsvermogen, plezier en humor in veranderingsprocessen kunt staan!

Visie en aanpak

Coaching is fine-tuning: steeds opnieuw de zuivere frequentie, de goede afstemming vinden naar jou als coachee, zodat we sámen sneller tot het juiste inzicht komen en onze communicatie optimaal kan plaatsvinden. Dit leidt tot een efficiënte werkwijze, waarin kwaliteit en diepgang samengaan met resultaatgerichtheid. Hier ligt met name mijn kwaliteit en kracht!

Voor jou als kandidaat betekent

KWALITEIT EN DIEPGANG:
maatwerk, het vergroten van jouw zelfinzicht, hervinden van balans, een goede onderbouwing van jouw keuzes, zelfvertrouwen, overtuiging en daadkracht bij het profileren van jezelf en in het zelfstandig ondernemen van actie.

RESULTAAT- EN DOELGERICHTHEID:
een snelle maar goede analyse, gestructureerde en doelgerichte gesprekken, doortastendheid, efficiënt gebruik van maatwerkopdrachten, een helder actieplan met de focus op duurzame inzetbaarheid, een appèl op jouw zelfsturend vermogen en zelfredzaamheid en een goede afstemming met jou als kandidaat en met jouw eventuele opdrachtgever.

Naar aanleiding van een intakegesprek wordt een voorstel gemaakt voor een optimaal passend coachtraject.

Mijn opdrachtgevers zijn organisaties uit diverse sectoren en particulieren uit allerlei beroepsgroepen. Ik coach zowel mensen op uitvoerings- als op managementniveau. Als gecertificeerd Register Loopbaanprofessional sta ik geregistreerd in het beroepsregister van het NOLOC (beroepsvereniging voor loopbaan professionals).

“Ik heb Mirjam van Thuijl leren kennen als een gedreven en integere coach die je op basis van een persoonlijke analyse een spiegel voorhoudt. Met de aldus opgedane inventarisatie wordt stap voor stap een pad naar de toekomst uitgerold. Vanwege haar betrokkenheid en zorgvuldige benadering is het ook in een later stadium geweldig om de verdere ontwikkelingen met haar te evalueren!”

– aanbeveling LinkedIn-