Loopbaan & persoonlijke ontwikkeling

Duurzame inzetbaarheid

Personal coaching wordt regelmatig door werkgevers aanbevolen en ingezet bij werknemers die men graag in dienst houdt, maar waar de specifieke aandacht van individuele (personal) coaching vereist wordt.

Werkgevers willen hiermee investeren in hun medewerker en werken graag samen in dit coachtraject, om dit proces tot een positief einde te brengen. Of het nu om competentie-ontwikkeling gaat, om herstel en reïntegratie te bewerkstelligen bij een zieke medewerker of om verdere escalatie van een problematische situatie te voorkomen.

Doelstelling is om door personal coaching blijvende verbetering en positieve ontwikkeling te bewerkstelligen in het functioneren van de werknemer met als inzet; duurzaam behoud van werk!

Voorbeelden van functionerings problemen:

Een gecombineerd traject van loopbaan- en personal coaching is tevens mogelijk, wanneer bijvoorbeeld herplaatsing in een andere functie wordt overwogen.  Uit resultaten is gebleken dat personal coaching een preventieve werking heeft en verdere escalatie van problemen, ofwel uitval door ziekte heeft voorkomen.

Werkwijze

Bewustwording is de basis voor verandering. Zelfonderzoek, reflectie en het uitwerken van maatwerkopdrachten staan centraal in deze aanpak. Uw medewerker zal in dit proces geleidelijk aan een nieuwe kijk krijgen op het eigen functioneren, de werksituatie en helder krijgen op welke wijze anders kan worden omgegaan met problemen.

Verworven inzichten zullen vervolgens worden toegepast en omgezet in actie. Actuele praktijkvoorbeelden en de persoonlijke handelswijze wordt steeds geëvalueerd. Het groeiend zelfinzicht, het oefenen in de praktijk -in het dagelijks leven- en de steeds terugkerende bezinningsmomenten maken, dat uw medewerker steeds meer grip krijgt op het persoonlijk functioneren. Uw medewerker zal zich hierdoor evenwichtiger gaan voelen en met meer zelfvertrouwen, motivatie en plezier in het werk staan.

Het is belangrijk om tijdens dit proces het contact en de communicatie tussen medewerker en leidinggevende open te houden. Daadwerkelijke verbetering in het functioneren zal daarnaast – in de eerste plaats voor de kandidaat zelf – maar ook voor de werkomgeving zichtbaar moeten worden. Om deze reden zal halverwege het traject en aan het einde daarvan een evaluatiegesprek plaatsvinden, waarbij de kandidaat zelf, de leidinggevende en de coach in elk geval aanwezig zullen zijn.
Er wordt hieraan voorafgaand tevens een rapportage opgesteld dat als uitgangspunt dient voor elk evaluatiegesprek. Op deze manier kan er meer begrip ontstaan voor het proces waarin de kandidaat zich bevindt en kan de leidinggevende dit traject ondersteunen o.a. door het geven van constructieve feedback op de werkplek.

Director Operations SABIC Site Geleen

“Ik heb diverse malen succesvol samengewerkt met Miriam van Thuijl voor een persoonlijk coachingstraject. Ik ben daar zeer tevreden over en mijn betrokken medewerkers ook.

Qua dienstverlening heeft mevr van Thuijl een goede inlevingsvermogen in de organisatie. Onze organisatie kent ze inmiddels vrij goed. Het is voornamelijk van belang dat ze weet voor mij hoe e.e.a. werkt in een technische omgeving. Dat kent ze goed en weet zich goed in te leven in de organisatie, het probleem en hoe dit te behandelen. Er vinden regelmatig evaluatie moment plaats waarbij het management evt kan bijsturen maar ik heb deze meetings alleen gebruikt om de progressie te bespreken. De hulpvraag is gedefinieerd in het begin van het traject in samenspraak met management en medewerker. Het is wel van belang dat de medewerker inziet dat verandering nodig is.

Haar change management skills zijn meer dan goed. Zij weet goed in te spelen op welke manier het beste aanslaat bij de medewerker en iedere aanpak is anders. Alle betrokken medewerkers zijn zeer positief over haar manier van werken. Deze wordt als zeer verfrissend en openbarend genoemd.

De resultaten zijn in mijn gevallen allemaal bereikt en ook binnen de gestelde timing van het traject. In sommige gevallen was een stuk nazorg noodzakelijk.

Al met al ben ik zeer tevreden en kan ik u mevrouw van Thuyl van harte aanbevelen.

P&O Adviseur Daelzicht

“Buro van Thuijl geeft op een creatieve doortastende wijze inhoud aan de diverse trajecten die voor onze organisatie gedaan zijn / gedaan worden. Klantvriendelijkheid, realisme en een persoons- en resultaatgerichte aanpak zijn hierbij typerende kenmerken. Ik kan Buro van Thuijl van harte aanbevelen.”

HR Businesspartner SABIC Limburg BV

“Mirjam is a professional in what she does. I have hired her for coaching a number of employees. Her coaching is tailor made and she achieves results that are profitable for both employees and employer. I will continue hiring her for the services she offers.”

Manager Partners in Welzijn

“Mirjam van Thuijl heeft als personal coach deskundigheden in huis die managers kunnen gebruiken bij het vinden van hun meest optimale en best passende managementstijl. Haar coaching is "naturel" maar direct. Haar plan van aanpak helder, met een nadrukkelijk opbouwende lijn richting eindresultaat. Ze heeft een goede kijk op de organisatie waarin de manager functioneert, en gebruikt deze kennis dan ook voor een coachingstraject op maat.

HR Business Partner SABIC

“Mirjam wordt binnen SABIC bij diverse trajecten ingezet. Van (loopbaan) coaching en begeleiding tot (persoonlijke) competentieontwikkeling. Ze levert maatwerk en haar manier van werken, kan ik typeren als deskundig, professioneel, integer en resultaatgericht. Ze weet te spiegelen en het beste in medewerkers naar boven te halen. Niet alleen als organisatie zijn we gebaat bij gemotiveerde, enthousiaste medewerkers, maar medewerkers zelf ervaren ook een betere (gezondere) balans in hun werkzaamheden en andere aspecten van het leven.”