Loopbaan & persoonlijke ontwikkeling

Loopbaancoaching

Veranderingen in je werk of in je persoonlijke ontwikkeling kunnen je aanzetten tot bezinning op jouw loopbaan. Het is echter vaak zo, dat je de rust niet kunt opbrengen om zelf hiermee doelgericht aan de slag te gaan en orde aan te brengen in de chaos van gevoelens en informatie.

In beide gevallen is hervinden van balans en het krijgen van structuur van belang, om weer grip te krijgen op de situatie en vervolgens tot actie over te kunnen gaan; om in beweging te komen en de gewenste verandering te gaan realiseren. Daar ga ik je bij helpen.

Herken je dit?

En tegelijk misschien:

Kiezen voor een loopbaantraject is investeren in jezelf en in jouw toekomst! Het is een persoonlijk ontwikkelproces dat je in de eerste plaats meer zelfinzicht geeft. We gaan kijken naar waar je nu staat en welke ontwikkeling of stappen er nodig zijn om grip te krijgen op je verdere loopbaan, zodat je hierin zelf weer de regie kunt gaan nemen.  

Werkwijze

Persoonsprofiel | Beroepsprofiel | Actie

Persoonsprofiel

Het krijgen van meer zelfinzicht is de basis van elk traject. Kennis over jouw persoonlijke ontwikkeling tot nu toe, jouw levens- en werkervaring, specifieke kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, ontwikkelpunten en wensen naar werk staan hierin centraal. Je beschikt uiteraard al over de nodige zelfkennis en zult misschien al ideeën hebben over waar je naar toe wil.

Deze informatie zal echter concreet en bruikbaar gemaakt moeten worden. De opdrachten die je meekrijgt en onze gesprekken zijn er vooral op gericht om de noodzakelijke informatie boven water te krijgen en hier orde en structuur in aan te brengen. Dit bewustwordingsproces geeft je geleidelijk aan meer houvast, je hebt een duidelijker beeld van jezelf en waar je naar toe wil.  

Als blijkt dat verandering van functie of werkomgeving niet voldoende is en er meer persoonlijke aandachtspunten liggen, dan kan daar tegelijk specifiek aandacht aan worden besteed. Denk aan bepaalde vaardigheden die je verder wil ontwikkelen ofwel aan belemmerende factoren als bijvoorbeeld onzekerheid of negatieve ervaringen die nog bepalend zijn. Dit kan desgewenst gecombineerd worden in dit loopbaantraject.

Het helpt jou om straks jezelf met overtuiging te kunnen gaan profileren – ook tijdens de sollicitatiefase. Maar tevens om in een volgende baan steviger in je schoenen te gaan staan.

Beroepsprofiel

Van intern naar extern onderzoek; dit zelfonderzoek leidt tot een persoonsprofiel, dat als basis dient voor het extern gerichte onderzoek, dat hierop volgt: de arbeidsmarktoriëntatie. Je gaat je d.m.v. opdrachten oriënteren naar voor jou passende functies, taken en branches op de arbeidsmarkt en legt deze vast in een beroepsprofiel. Uitgangspunt hierbij is dat een nieuwe beroepskeuze zowel aansluit bij jouw persoonsprofiel als bij reële mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. Uiteraard kan dit onderzoek ook gericht zijn op de interne mogelijkheden bij je huidige werkgever.  

Actieplan​

De koers is bepaald en je kunt nu actie gaan ondernemen om jouw doel te realiseren. Je hebt helder wat je wilt, waarom je dat wilt, wat je te bieden hebt en kunt dit tevens goed onderbouwen naar buiten toe. Je wordt geholpen bij het uitwerken van realistische doelen in een stappenplan met een tijdsplanning en wordt begeleid in het solliciteren, profileren en netwerken.Elk traject is maatwerk. De duur is afhankelijk van de loopbaanvraag en zal zodoende in onderling overleg worden vastgesteld.

"Eind april vroeg ik aan Mirjam of zij me kon helpen in mijn zoektocht naar een nieuwe baan. Nu, twee en een halve maand later, weet ik precies wat ik wil en kan en bij welk soort bedrijf. Mirjam heeft mij in een intensief traject gecoacht om mijn 'personal branding' vorm te geven: direct, open en met wekelijks concrete opdrachten. Heel belangrijk voor mij was de prettige persoonlijkheid van Mirjam (vriendelijk, maar alles behalve oppervlakkig en vol humor) die mij hielp in de soms best moeilijk te beantwoorden vragen."

"Mirjam hanteert een heel fijne en vriendelijke aanpak! Ze motiveert je om zelf antwoord te geven op je eigen vragen. De gesprekken die ik met haar heb gehad, hebben me veel inzicht gegeven in mijzelf en mijn wensen ten aanzien van werk. Ze heeft me een frisse blik gegeven op solliciteren en het gebruik van social media."

"De werkwijze heb ik ervaren als overzichtelijk en structureel van opbouw. Direct, to-the-point en toekomstgericht. Realistisch t.a.v. beroepsmogelijkheden."

“Mirjam heeft mij geholpen om een beter inzicht te krijgen in wat mijn competenties zijn (op professioneel vlak) en hoe ik deze het beste aan kan wenden. De gesprekken met haar hebben mij geholpen om mijn gedachten en ideeën te vertalen naar concrete doelstellingen, waardoor ik bepaalde stappen genomen heb om mijn werkzame leven als creatieve zzp'er in betere banen te leiden.” “Mirjam en ik hebben samengewerkt rond een aantal coaching vragen die ik had. Ik stelde haar persoonlijke aanpak en kritische houding -niet altijd meegaan in mijn redeneringen!- erg op prijs. Dat maakte de samenwerking met Mirjam erg waardevol en heeft tot duidelijk resultaat geleid. Ik beveel Mirjam dan ook van harte aan.” “Toen ik met mijn loopbaancoaching begon bij Buro van Thuijl, wist ik niet wat ik kon verwachten. Ik heb ontzettend veel over mezelf geleerd door confrontaties aan te gaan en ik ben gegroeid als persoon. Mijn balans is hersteld en ik denk veel bewuster na over de beslissingen in mijn leven. Ik haal nu veel meer uit mezelf dan ooit tevoren. Ik ben er dankbaar voor. Ik beschouw het als levenslessen.”