Loopbaan & persoonlijke ontwikkeling

Mirjam van Thuijl

Door opleiding, mijn persoonlijke werk- en levenservaring, frequente bijscholing, intervisie, supervisie en mijn affiniteit met het onderwerp gedrag en persoonlijke groei – heb ik mijzelf en mijn visie ontwikkeld in dit vak en uiteindelijk mijn eigen methodiek neergezet. Als coach ben je tenslotte zélf je belangrijkste instrument, dus ook op mijn eigen gedrag en persoonlijke ontwikkeling zal altijd de focus blijven liggen.

Mijn motto is: 

De grootste vrijheid die we hebben, is de keuze hoe we op dingen reageren. Je kunt je omgeving niet altijd veranderen, wel hoe je hier zelf in staat.

Wat ik daarom duidelijk maak tevens in loopbaantrajecten is dat je wel je (werk)omgeving kunt veranderen, maar dat je jezelf altijd meeneemt – waar je ook heengaat. Om deze reden vind ik het belangrijk om ook in loopbaantrajecten zodanig te coachen, dat je als coachee bewust bent van jouw valkuilen die zich kunnen herhalen in een nieuwe werksituatie en dat deze je niet meer als zodanig belemmeren in jouw functioneren. Maar dit is uiteraard ook van toepassing in veranderende privé situaties.

Mijn vroegere start als inrichtingswerker en mijn arbeidsverleden verklaren veel over mijn visie en aanpak in mijn huidige werk:  

Na ruim 20 jaar ervaring op het gebied van reïntegratie en loopbaancoaching, ben ik begin 2009 gestart met mijn eigen praktijk voor Loopbaan en persoonlijke ontwikkeling.

Mijn loopbaan begon met de parttime MBO en HBO-Inrichtingswerk (tegenwoordige SPH – Sociaal Pedagogische Hulpverlening), waarnaast ik aanvankelijk gewerkt heb als pedagogisch groepsleidster in internaten. Ik wilde direct naast de studie hier ervaring opdoen in de praktijk! Na afronding van deze opleiding heb ik ruim 20 jaar gewerkt in de werklozenzorg als reïntegratieconsulent en loopbaancoach en mensen begeleid in en naar werk. In mijn beginjaren heb ik werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zware problematiek) begeleid naar werk. Mijn opleiding Inrichtingswerk kwam hier goed van pas en deze ervaring heeft mij veel inzichten en mensenkennis opgeleverd!

Door de jaren heen veranderde mijn doelgroep en focus, deze ging zich meer richten op loopbaancoaching en kandidaten die werkzaam zijn zowel in de directe uitvoering als op managementnivo. Sinds het oprichten van mijn bedrijf is het accent – naast loopbaancoaching – nog veel meer komen te liggen op coaching van werknemers op gedrag. Hierin vond ik weer veel raakvlakken, waaronder mijn belangrijkste drijfveer, met mijn vroegere werk en mijn opgedane ervaring met gedragsproblemen. En zo is de cirkel weer rond.

                                

Voor een groot aantal organisaties uit verschillende sektoren wordt ik ingezet, om medewerkers te coachen daar waar problemen zijn ontstaan in het functioneren ofwel waar competentie-ontwikkeling nodig is om een volgende carrièrestap te kunnen maken. Enkele Chemelotbedrijven behoren tot mijn terugkerende opdrachtgevers waar ik inmiddels al vele jaren voor werk, omdat zij het positieve effect van personal coaching op hun medewerkers steeds hebben zien herhalen. Tevens heb ik veel professionals gecoacht uit gezondheidsorganisaties, zoals artsen (al dan niet in opleiding).

Naast een vervolgopleiding tot Loopbaan-mobiliteitsadviseur heb ik naast mijn werk diverse cursussen en trainingen gevolgd w.o.; Familie & Organisatieopstellingen, NLP, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Systemisch Coachen en CSR Stresspreventie & Interventie (behandeling van Burnout).    

Als coach mag je van mij maatwerk, een integere en doortastende benadering, positieve stimulans, resultaat- en praktijkgerichtheid, professionaliteit, betrokkenheid, helderheid en een gezond en luchtig relativeringsvermogen verwachten.