Loopbaan & persoonlijke ontwikkeling

Personal coaching

Binnen de werk- of privésituatie kunnen zich problemen voordoen die van invloed zijn op jouw functioneren en de onderlinge verhoudingen met anderen. De vraagstelling bij personal coaching kan privé- of werk gerelateerd zijn. Uiteraard zijn beide situaties van invloed op elkaar.

Denk bijvoorbeeld aan gevolgen als een gespannen thuissituatie, een verslechtering in de samenwerking met je collega’s, demotivatie of zelfs ziekmelding. Het functioneren kan hierdoor zijn aangetast en het is niet altijd mogelijk om hier samen met jouw leidinggevende een oplossing voor te vinden. Zeker naarmate de tijd vordert en er niets daadwerkelijk verandert. Het is belangrijk om hier tijdig te erkennen dat er meer hulp nodig is en hier actie in te ondernemen.  

Jouw vraagstelling kan bijvoorbeeld zijn:

Coaching kan tevens preventief werken ter voorkoming van ziekte, burn-out, arbeidsconflicten of escalatie in jouw privésituatie. Doel is het versterken van jouw functioneren, waardoor je ook op de lange termijn meer uit jezelf en jouw privé- en werksituatie kunt halen en evenwichtiger in het leven staat.

Werkwijze

Door bewustwording, het verkrijgen van zelfinzicht en begrip voor eigen gedrag en handelen, kan pas worden gewerkt aan verandering.

Zelfonderzoek, reflectie en het uitwerken van maatwerk-opdrachten staan hierin centraal. Je zult in dit proces geleidelijk aan een nieuwe kijk krijgen op jouw eigen functioneren, op jouw (werk of privé) situatie en helder krijgen hoe je anders kunt omgaan met problemen.

Verworven inzichten ga je vervolgens ook toepassen en omzetten in actie. Actuele praktijkvoorbeelden en jouw handelswijze hierin worden steeds geëvalueerd. Het groeiend zelfinzicht, het oefenen in de praktijk – in het dagelijks leven – en de steeds terugkerende bezinningsmomenten maken, dat je steeds meer grip krijgt op persoonlijke gebeurtenissen en situaties waarin je je bevindt.

Je zult je hierdoor weer evenwichtiger gaan voelen en met meer zelfvertrouwen, motivatie en plezier in het werk en in je leven staan.

Vanuit mijn neutrale en onafhankelijke positie als externe coach kan ik samen met jou kijken naar dieperliggende oorzaken en kun je vrij-uit en vertrouwelijk praten over persoonlijke zaken die je wellicht moeilijk kunt bespreken op je werk. Je neemt tevens even letterlijk en figuurlijk afstand van je werksituatie door dit met mij als externe coach aan te gaan.

Deze aanpak levert jou meer inzichten, een bredere kijk op de situatie en handvaten op die je kunt gebruiken om beter met bepaalde situaties om te gaan.

Ik zeg vaker ”je kunt jouw omgeving niet veranderen, wel hoe jij hier zelf in staat”. Dit wil niet zeggen dat alle oorzaken van het probleem bij jou liggen, maar wel dat je keuzes kunt maken in hoe je hier zelf mee omgaat.  

Uitgangspunt hierbij is altijd dat jíj hier beter van wordt, door te gaan ervaren dat dit werkt in de praktijk. Dit maakt tevens dat je de positieve veranderingen in jouw gedrag gaat vasthouden en het meer een tweede natuur wordt. Uiteindelijk wordt jouw werk- én privé-omgeving er dan  automatisch ook beter van. 

Het grootste profijt voor zowel jou als jouw werkgever is dat deze coaching uiteindelijk bewerkstelligt, dat jij als werknemer de draad weer positief oppakt. Dat er waar nodig meer begrip en inzicht ontstaat tussen jou en jouw werkgever voor elkaars beleving en standpunt en dat jij weer op een positieve en gemotiveerde manier jouw werk kunt voortzetten.

“Ik wil Mirjam, van Buro van Thuijl, van harte aanbevelen als coach. Mijn interacties met Mirjam in de afgelopen tijd hebben mij op een geweldige manier geholpen om kritisch naar mezelf en naar mijn (professioneel) functioneren te kijken.

Ik ben al wat verder in mijn carrière en was er redelijk zeker van wat en hoe ik het beste bij kon dragen aan business successen. Toch komt er soms een moment dat je tegen ingesleten patronen aanloopt die je hinderen om verder te komen.

Mirjam is een expert om met jou persoonlijk aan deze patronen te werken. Karaktereigenschappen hoef je niet te veranderen, bewustwording van gedrag en daar mogelijk aanpassingen in aanbrengen is genoeg om weer nieuwe wegen te vinden. Als bonus zag ik, hoewel ik het proces voor het werk gestart ben, dat ik er ook privé de vruchten van pluk.”

"Ik wilde graag weer mijn eigen assertiviteit en spontaniteit terugvinden en ik wilde graag meer zeker worden over mijn handelen en over mijn zijn. Dit alles heb ik binnen de coaching kunnen bereiken. Ik herken mijn eigen valkuilen veel sneller en kan mezelf ook temperen als ik de lat weer erg hoog wil leggen. Tegen mijn eigen grenzen aanlopen of er mee geconfronteerd worden door Mirjam vond ik niet prettig, maar achteraf zeker wel noodzakelijk, het was het keerpunt tijdens de coaching en in mijn eigen handelen."

“Tot op heden heb ik plezier van de gesprekken die ik met Mirjam gevoerd heb. Wat ik zelf heb (laten afbreken) afgebroken, heb ik samen met haar weer opgebouwd. Eindresultaat een persoon die vanuit haar krachten weer kan handelen zowel privé als werk. Mirjam ; humorvol, analytisch, positief, onafhankelijk. Zeer professioneel.”

"De wijze van werken heb ik als prettig, ontspannen en als heel persoonlijk ervaren. De benadering van consulent naar cliënt was informeel, helder en duidelijk. Professioneel."

"Je gaf me een gevoel van vertrouwen en straalde grote mate van professionaliteit uit. Iedere keer ging ik met een positief gevoel bij jou naar buiten."

"Mijn zelfbeeld is positief ontwikkeld. Je bent me tegemoet getreden met warmte en empathie, maar ook bijsturend en rekening houdend met mijn valkuilen."